Menu
Kommunene kommer godt ut i statsbudsjettet, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

Flere milliarder kroner ekstra til kommunene

Kommunene får 2 milliarder ekstra i frie inntekter til neste år, sier kommunalministeren, som mener det er et godt utgangspunkt til videreutvikling etter pandemien.

Av NTB | 12.10.2021 07:37:56

Medisin og helse: Regjeringen foreslår en økning på 2 milliarder kroner i frie inntekter til kommunesektoren, hvorav 1,6 går til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene.

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 1,5 prosent, regnet fra anslag på regnskapet for 2021. Det er anslått at kommunene i Rogaland samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,8 prosent.

I Rogaland har 14 av 23 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.

Størst vekst har Utsira kommune med 4,0 prosent, mens Bokn kommune har lavest vekst med -0,4 prosent. Veksten er regnet fra anslag på regnskapet for 2021.

Rogaland fylkeskommune får også en vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022. Den nominelle veksten i de frie inntektene til fylkeskommunene er anslått til 1,9 prosent på landsbasis fra 2021 til 2022. Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent. Veksten er regnet fra anslag på regnskapet for 2021.

Dette er i tråd med det som er varslet

Dette er i tråd med det regjeringen varslet da kommuneproposisjonen ble lagt fram i mai, og det gir et godt grunnlag for kommunene til neste år, mener kommunalminister Nikolai Astrup (H).

– Kommunene har et veldig godt utgangspunkt for både å videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne sine, men også gjøre nødvendige investeringer i kommunal infrastruktur, sier han til NTB.

For å inkludere flere i arbeidslivet, samt tette kunnskapshullet til folk som sliter, foreslås det også 100 millioner kroner til tiltak for å styrke den psykiske helsen til barn og unge. 75 millioner kroner av dette går til kommunene, mens de resterende 25 settes av til fylkeskommunene.

– Jeg er veldig glad for å kunne overlate en kommunesektor som har god økonomi og som er i bedre stand enn da Høyre overtok i 2013. Den gang hadde kommunesektoren 30 milliarder kroner på bok, nå har de nesten 70 milliarder kroner på bok, sier han.

Norsk økonomi er nå ute av koronakrisen, understreker Astrup, som mener kommunene har klart seg godt gjennom den tunge tiden.

– Vi har vært tydelige fra dag én på at kommunene skulle klare seg bra gjennom koronapandemien, og at dette ikke skulle gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne. Fasiten er at det har de klart, det er vi og kommunenes interesseorganisasjon KS enige om.

Regjeringen ønsker å styre kompetansen i barnehagene rundt om i landet. Derfor er 100 millioner kroner satt av til å satse på flere barnehagelærere. Målet er at halvparten av barnehageansatte skal være barnehagelærere innen de neste fire årene.

Kommunene får også varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner. Regjeringen anslår at skatteinntektene i år øker med 5,9 milliarder kroner, noe som er en klar indikasjon på at det går bra i norsk økonomi, sier Astrup.

(©NTB)

Flere nyheter: