Menu
Det legemeldte sykefraværet økte med 9 prosent. fra 2019 til 2021 Samtidig falt antallet fravær som varte i opptil åtte dager. Foto: Ola A. Thorset / NTB

Flere lange sykefravær under koronapandemien

Det ble flere lange sykefravær under koronapandemien. Det viser en ny analyse fra Nav.

Av NTB | 23.11.2022 07:46:41

Politikk: Nav har sett på utviklingen i det legemeldte sykefraværet siden 2019.

Tallene viser at det legemeldte sykefraværet økte med 9 prosent. fra 2019 til 2021 Samtidig falt antallet fravær som varte i opptil åtte dager.

Sykefravær som varte lengre, økte derimot for både kvinner og menn fra 2019 til 2021. Størst økning var det i fravær som varte fra ni til 39 uker. Her var økningen på hele 19 prosent.

Han tror forklaringen er sammensatt. Utstrakt bruk av hjemmekontor kan ha redusert behovet for en del korte sykefravær. Og de mange permitterte hadde neppe behov for korte sykmeldinger, i og med at de aller fleste har rett til dagpenger.

Økningen i det langvarige fraværet kan skyldes langtidsvirkninger av koronasmitte, spekulerer han.

– Vi har ikke grunnlag for å si noe om i hvilken grad økningen handler om langtidsvirkninger av korona, men det er sannsynlig at det er en medvirkende årsak, sier Nossen.

Halvparten av nedgangen i denne perioden skyldes at antall sykefravær per arbeidstaker er redusert. Dette gjelder i særlig grad menn.

I perioden 2001–2014 ble både kvinners og menns sykefravær redusert med omkring 1 prosentpoeng, men siden kvinner har et vesentlig høyere sykefravær enn menn, var reduksjonen i menns sykefravær større, målt i prosent.

Dette gjør at forskjellen på menns og kvinners sykefravær har økt ytterligere, fra 53 prosent i 2001 til 80 prosent i 2021.

– Det er sannsynlig at nedgangen i antall sykefravær hovedsakelig skyldes bedret arbeidsmiljø i mannsdominerte næringer, og muligens bedret folkehelse i større grad blant menn enn kvinner, sier Jon Petter Nossen.

Egenmeldt sykefravær er ikke med i undersøkelsen, siden Nav ikke har tall på dette.

– Dette er litt overraskende, siden vi forventet at det korte fraværet ville øke mest under pandemien, sier artikkelforfatter Jon Petter Nossen i kunnskapsavdelingen i Nav.

Når man ser på sykefraværsutviklingen de siste 20 årene var det legemeldte sykefraværet svakt fallende fram til 2014. Fra 2015 til 2019 stabiliserte det seg.

(©NTB)

Flere nyheter: