powergym
Menu
FOTO: Corbis images

Flere fattige barn

Tallet på barn som bor i fattige familier går opp i Rogaland.

Av admin | 31.03.2017 06:50:33

Rogaland er det fylket med færrest fattige barn, men også her er utviklingen negativ.

Mens det i 2008 var 5.1 % av barna som var fattige her i fylket, hadde tallet økt til 6.2 % i 2014.