powergym
Menu
NAV

Flere er sykmeldt lenge

Flere på Vestlandet er sykmeldt i ett år. Det viser tall fra NAV. 808 av dem som mistet sykepengerettighetene i andre kvartal, kommer fra Rogaland.

Av admin | 16.09.2016 05:59:38

Det er en økning på rundt 18 prosent fra i fjor.

Økningen blant langtidssykmeldte er særlig høy blant menn, skriver VG. Høy arbeidsledighet får skylden.