Menu
hjort
Arkivbilde: Privat

Flere er anmeldt for ulovlig hjortejakt

I løpet av en periode i november kontrollerte Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Statens Naturoppsyn, en rekke hjortejegere på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 01.12.2021 10:01:13

Hjortejakt: Målet med kontrollene var å forebygge og avdekke eventuelle brudd på regelverket.

– De fleste jegere er opptatt av å forholde seg til lovverket, men vi vet også at det er personer og miljøer som jakter ulovlig. Det kan være ved å bruke ulovlig våpen og utstyr, at det jaktes uten grunneiers tillatelse eller skytes flere dyr enn antall løyver, sier politifaglig etterforskningsleder ved seksjon for Nordsjø og Miljø i Sør-Vest politidistrikt, Sjur Stava.

Nattoptikk er ikke tillatt ved ordinær jakt

Flere jegere gav under kontrollen uttrykk for at de trodde det var tillatt å bruke termisk optikk, såkalt nattoptikk, under ordinær jakt. Dette er et tema som er mye diskutert i jegermiljøer de senere år, og politiet er kjent med at mange har slikt utstyr.

Stava presiserer at Miljødirektoratet og Landbruks- og Matdepartementet er tydelige på at den type optikk ikke er lov å bruke ved ordinær jakt, jamfør viltlovens paragraf 20.

– Jegere som velger å bruke nattoptikk under ordinær jakt risikerer å bli anmeldt, sier etterforskningslederen.

Krav om trygg transport av våpen

En av hjortejegerne politiet kontrollerte satt med et modifisert våpen med påmontert nattoptikk, lett tilgjengelig i bil. Jegeren er anmeldt og saken er under etterforskning.

– Kjører man bil med jaktvåpen skal våpen være utilgjengelige for fører og passasjer. Våpenet skal også være tildekket og selvsagt tømt for ammunisjon, presiserer Stava.

I etterkant av kontrollen har politiet i tillegg opprettet anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven. Brudd på lovverket kan føre til rettighetstap for jakt for en kort eller lenger periode, tilbakekall av våpentillatelse, samt inndragning av våpen og annet utstyr brukt i forbindelse med overtredelsen.

Utelukker ikke flere kontroller

Politiet og Statens Naturoppsyn ønsker å bidra til gode holdninger til jakt og våpenbruk, og opplevde at jegere også var positive til at det ble foretatt kontroll.

– Det er ikke utelukket at vi kommer til å ha flere runder med denne type kontroller i distriktet, avslutter han.

Flere nyheter: