powergym
Menu
eldre

Flere dobbeltrom i Haugesund

Til tross for demonstrasjoner og sterk kritikk, fastholder det politiske flertallet i Haugesund kommune på at flere eldre må på dobbeltrom for å rette opp økonomien i kommunen.

Av Egil M Solberg | 17.08.2016 21:28:51

Ved månedsskiftet stenges Skåreheimen for godt og Varafjell helsehus tømmes for oppussing.

I dag har sykehjemmene i kommunen 35 tosengsrom. Når Vardafjell blir stengt midlertidig, vil det totale antallet tosengsrom være 46 på det meste.

– Denne nye runden med bruk av tosengsrom, ble utløst av den økonomiske situasjonen i kommunen, forklarte kommunaldirektør Sissel Hynne under kommunestyremøtet onsdag.

Når helsehuset i Stavangergata/Fjellveien gjenåpnes i 2018 vil nye 34 pasientrom bli tilgjengelige.

– Grepene er også nødvendige for å ruste opp kommunens evne til å møte den kraftige økningen i antall eldre som kommer de neste årene, forklarer Hynne.