Menu
Om lag 17.800 pasienter benyttet seg av ordningen med Fritt sykehusvalg i 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

Flere benyttet Fritt behandlingsvalg

Det er fortsatt vekst i antall pasienter som benytter seg av Fritt behandlingsvalg, men veksten er lavere sammenlignet med tidligere år.

Av NTB | 17.03.2021 12:08:41

Medisin og helse: Ifølge Helsedirektoratet benyttet om lag 17.800 pasienter benyttet seg av ordningen i 2020. Det er cirka 2.000 flere pasienter sammenlignet med 2019.

Til sammenligning var veksten i antall pasienter fra 2018 til 2019 på om lag 7.000, viser en ny rapport fra direktoratet.

De fleste som benytter seg av ordningen bor i region Sørøst, mens det er relativt få pasienter fra Midt- og Nord-Norge. Det er flest godkjente leverandører i Sørøst, noe som mest sannsynlig bidrar trolig til en høyere andel pasienter fra denne regionen.

Veksten i antall pasienter kommer hovedsakelig fra somatiske tjenester.

Ved fritt behandlingsvalg kan en pasient som er godkjent for behandling, velge private aktører på det offentliges regning.

(©NTB)

Flere nyheter: