Menu
Økningen i antallet asylsøkere skyldes delvis evakueringen fra Afghanistan i fjor, opplyser direktør Frode Forfang i UDI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere asylsøkere til Norge i fjor

I fjor søkte 1.653 personer om asyl i Norge. Det er nesten 300 flere enn i 2020, viser foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Av NTB | 24.01.2022 04:21:31

sosiale forhold: – Noe av økningen skyldes evakueringen fra Afghanistan i fjor. Da kom det i underkant av hundre asylsøkere i tillegg til rundt 800 overføringsflyktninger, sier UDI-direktør Frode Forfang.

De lave asyltallene i fjor og i 2020 skyldes i stor grad koronapandemien og de nasjonale og globale reiserestriksjonene dette har medført.

I fjor kom det asylsøkere fra i alt 82 land til Norge, men fra 32 av landene kom det bare én person. Rundt en av tre asylsøkere er fra Syria (586). Deretter følger 259 afghanere og 181 eritreere.

1.202 av fjorårets asylsøkere var voksne, og nesten to av tre var gutter eller menn. 178 asylsøkere var enslige mindreårige. Det er nesten dobbelt så mange som året før da tallet var 89.

Ved årsskiftet bodde det 2.028 personer i UDIs asylmottak, rundt 300 flere enn ved inngangen av fjoråret. En drøy firedel av beboerne har fått endelig avslag og er pliktige til å forlate landet, opplyser UDI.

(©NTB)

Flere nyheter: