Menu
Haugesund stadion
Arkivbilde: Privat

FKH kan miste klubblisensen

FK Haugesund er nå rødlistet av Norges Fotballforbund på grunn av dårlig økonomi.

Av Egil M Solberg | 09.06.2022 11:11:32

Fotball: FK Haugesund er blant klubbene som er i rød kategori i Norges Fotballforbunds (NFF) finansielle oppfølgingssystem.

Dette viser gjennomgangen av klubbenes regnskaper fra 2021.

En lisensinnehaver skal hvert år:
a. Innen 1. februar innlevere økonomisk rapporteringspakke med budsjett for inneværende år
b. Innen 15. mars innlevere økonomisk rapporteringspakke med årsregnskap for foregående år
c. Innen 1. september innlevere økonomisk rapporteringspakke med interimsregnskap per 30. juni samme år
d. Innen frist fastsatt av NFF innlevere nødvendige påmeldingsformularer

Når klubblisensnemnda finner at en lisenssøker eller lisensinnehaver ikke tilfredsstiller et lisenskriterium, skal den pålegge klubben å lage en handlingsplan.

Klubblisensnemnda skal sette en frist på minst tre uker for innlevering av handlingsplan.

Bedre økonomi for de fleste klubber

Generelt viser 2021-regnskapene i Norge at koronapandemien har påvirka fotballøkonomien, men det er en forbedring i omsetning fra 2020.

De fleste klubbene opplever at både billettinntekter og inntekter fra reklame og sponsor er på vei opp dit de var før pandemien, ifølge NFF.

Flere nyheter: