Menu
Haugesund stadion
Foto: Privat

FK Haugesund nedbemanner

FK Haugesund må kutte flere årsverk i administrasjonen. Bakgrunnen er svikt i inntektsgrunnlaget for sesongen 2018. Klubben vil spare inn 7,5 årsverk etter at nedbemanningsprosessen er gjennomført.

Av admin | 13.06.2018 10:26:10

Sport: FK Haugesund må kutte flere årsverk i administrasjonen.

– Det er en kjent sak at vi befinner oss i økonomisk krevende tider og vi ser oss derfor nødt til å tilpasse utgiftssiden i klubben til det reduserte inntektsgrunnlaget vi har erfart i år, skriver daglige leder Eirik Opedal på klubbens hjemmesider.

De sportslige aktivitetene og satsingen for 2018, herunder også utviklingsarbeidet i FKH, berøres ikke av innsparingene og fortsetter på sitt opprinnelige nivå.

Reduserte inntekter
Selv om FK Haugesund opplever vind i seilene på banen har ringvirkningene av finanskrisen gjort det stadig mer utfordrende å opprettholde klubbdriften på samme økonomiske nivå som tidligere.

– Reduksjonen i inntekter skyldes i all hovedsak to ting. Sviktende publikumsinntekter og trangere tider i sponsormarkedet. Prognosene tegner riktignok et mer oppløftende bilde for årene fremover, men som en klubb som alltid setter tæring etter næring må vi forholde oss til nåsituasjonen og den krever at vi tar grep, sier FK Haugesunds daglige leder.

Totalt vil klubben spare inn 7,5 årsverk etter at nedbemanningsprosessen er gjennomført.

Flere nyheter: