Menu
Hele Henningsvær er nå fredet som kulturmiljø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fiskeværet Henningsvær i Lofoten er fredet

Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune i Lofoten ble vedtatt fredet i statsråd fredag.

Av NTB | 14.10.2022 12:11:23

Politikk: – Henningsvær er et av våre historisk viktigste fiskevær og forteller en viktig del av Norge sin historie. Kulturmiljøet er av nasjonal verdi og viser utviklingen fra rorvær til moderne fiskevær fra 1800-tallet til i dag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Det blir det trettende kulturmiljøet som fredes på denne måten. Til sammen omfatter kulturmiljøet 226,15 dekar, hvorav sjøarealet utgjør 67,6 dekar. Riksantikvaren startet fredingssaken i 2019 og sendte sin faglige anbefaling til departementet våren 2022.

– Riksantikvaren takker alle som bor i Henningsvær for det store engasjementet i saken. Vi er opptatt av lokal involvering og medvirkning i fredningsprosesser. Vi la ned mye arbeid i å være på stedet og få en god dialog med folk og næring, og innspillene har hatt hadde mye å si for hvordan fredingen ble utformet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

I praksis betyr dette at uteareal og eksteriøret til bygningene i Henningsvær nå er fredet. Interiøret kan imidlertid fortsatt forandres på.

Flere nyheter: