Menu
Fiskeriminister Harald T. Nesvik, her under Arendalsuka, forventer seriøse aktører. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fiskeriministeren: – Forventer at aktørene er seriøse

Arbeidere som oppga å ikke få minstelønn, var noe av det A-krimsenteret fant under kontroll av 17 fiskebedrifter i Nordland. –Skuffende, sier fiskeriministeren.

Av NTB | 26.03.2019 13:43:57

Kriminalitet og rettsvesen: Kontrollene ble utført i ukene 10, 11 og 12 av medarbeidere fra Arbeidstilsynet, skatteetaten, Nav og politiet, opplyser A-krimsenteret i Nordland.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet har flere etater gått sammen i et tverretatlig samarbeid, ledet av A-krimsenteret i Nordland. Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen, har vært å få en oversikt over næringens bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier koordinerende leder Per Thomassen.

Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7–8 euro – eller 71–81 kroner – i timebetaling. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyste også at de ikke får overtidsbetaling, ifølge A-krimsenteret.

Kontrollørene opplevde noen steder at arbeidstakere hadde forsvunnet fra virksomheten før kontrollen, og ved ett bruk forsvant tolv utenlandske arbeidere dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og gjennomført kontroll.

Nav vil etter kontrollene utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel.

Han peker på at kontrollen blant annet avdekket flere tilfeller av sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

– I torskesesongen er det stort behov for arbeidskraft i næringen, og mange kommer fra land som Litauen, Romania og Polen. Jeg forventer at aktørene er seriøse, og at spillereglene for arbeidslivet blir fulgt. Det handler om den enkelte arbeidstaker og om lik konkurranse for alle, sier Nesvik.

Kontrollørene fant flere kritikkverdige forhold ved kontroll av forlegninger, blant annet når det gjaldt brannverninstruksen. De avdekket også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

– Resultatet er skuffende. Dette viser at kampen mot kriminalitet i fiskerinæringen er viktig. Det er et arbeid jeg fortsatt vil prioritere, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

(©NTB)

Flere nyheter: