Menu
Smittesituasjonen i Finnmark er ikke så alvorlig at det er grunnlag for nasjonale tiltak som skjenkestopp, mener rådene i Øst- og Vest-Finnmark. Foto: Jil Yngland / NTB

Finnmark krever unntak fra skjenkestopp

Smittenivået i nord er såpass lavt at tiltak som nasjonal skjenkestopp og skoler på rødt nivå oppleves urimelig, mener rådene i Øst- og Vest-Finnmark.

Av NTB | 15.01.2021 16:38:16

Fritid: I et brev som tirsdag ble sendt til fire statsråder krever de to rådene at regjeringen må åpne for at lokale myndigheter kan innføre unntak fra nasjonale tiltak når smittesituasjonen tilsier det.

– Gitt dagens smittesituasjon i Nord-Norge oppleves en del av de nasjonale tiltakene nå som svært inngripende, heter det i et brev som de to rådene fredag sendte til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), næringsminister Iselin Nybø (V), fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen skal i helgen drøfte hvilke tiltak som skal gjelde fra tirsdag. Mandag skal statsminister Erna Solberg (H) kunngjøre disse i en redegjørelse til Stortinget.

– En nasjonal skjenkestopp vurderes ikke som et forholdsmessig tiltak i Finnmark spesielt, eller Nord-Norge generelt, i den rådende smittesituasjon. En lokal medisinskfaglig vurdering ville ikke ført til et vedtak om skjenkestopp i de aller fleste kommunene, heter det i brevet.

Flere serveringssteder har måttet stenge dørene, og situasjonen for et allerede hardt presset reiseliv er ytterligere forverret, påpeker rådene.

– Vi ser at næringslivet sliter, at folk mister jobbene sine, og at barn og unge ikke får ordinær undervisning på ungdomsskole og videregående skole eller delta i aktiviteter. Når vi mener at smittesituasjonen ikke er slik at dette er nødvendig, er det vårt ansvar å si fra. Det at vi klarer å holde hjulene i gang der vi kan det, er også en viktig del av den nasjonale «dugnaden», heter det i brevet.

– Lokale myndigheter må gis adgang til å innføre unntak fra nasjonale bestemmelser etter en klar medisinskfaglig begrunnelse, krever de.

Det gjelder også muligheten til å holde ungdoms- og videregående skoler på gult nivå. 4. januar innførte regjeringen rødt nivå i hele landet.

Det samme gjelder muligheten for organisert idrett og aktivitet for barn og ungdom.

– Tiltaket står ikke i forhold til vår lokale smittesituasjon og oppleves urimelig, heter det i brevet.

Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske samarbeidsorganer som til sammen organiserer 16 av 18 kommuner i Finnmark.

De to rådene er særlig kritiske til den nasjonale skjenkestoppen som regjeringen innførte 4. januar.

I brevet ber de to rårdene om at regjeringen «anerkjenner at lokale myndigheter best vurderer de lokale forhold».

(©NTB)

Flere nyheter: