Menu
FOTO: Google

Finanstilsynet vil stenge ned eiendomsmegler i Haugesund

Finanstilsynet fratok Eiendomsmegler Haugesund AS retten til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet i november. Saken er anket til Finansdepartementet.

Av Egil M Solberg | 14.12.2019 10:25:21

Næringsliv: Tilsynet har ifølge Haugesunds avis avdekket omfattende brudd på eiendomsmeglingsloven og forskriften.

Bruddene skal ifølge avisa være så grove, omfattende og gjentakende at det ikke er tilrådelig å la eiendomsmeglingsvirksomheten få drive videre.

– Tilbakekallelse av et firmas tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet er inngripende for firmaet. I denne saken må hensynet til å beskytte brukerne av eiendomsmeglingstjenester samt tilliten til bransjen veie tyngre enn hensynet til firmaet, skriver Finanstilsynet i sitt vedtak.

Den knallharde konklusjonen kommer etter at Finanstilsynet har vært på to stedlige tilsyn hos eiendomsmeglerfirmaet i Thuhauggata i Haugesund, skriver avisa.

Det var den 6. november at Finanstilsynet vedtok å tilbakekalle Eiendomsmegler Haugesunds tillatelse til å drive eiendomsmegling. Firmaet har imidlertid påklaget vedtaket inn til Finansdepartementet.

Selskapet får drive videre fram til klagen er endelig avgjort i departementet, noe som kan ta opp til ett år, skriver avisa.

Flere nyheter: