reklame for Sheiken Bowling
Menu
Storebrands fondsselskap får kritikk av Finanstilsynet. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finanstilsynet mener Storebrands fondsselskap har fremstilt resultater som bedre enn de var

Finanstilsynet mener Storebrand Asset Management AS har fremstilt historiske resultater som betydelig bedre enn de var. Selskapet har nå endret informasjonen.

Av NTB | 23.03.2022 18:34:39

Økonomi og næringsliv: – Finanstilsynet har gjennomført et begrenset tilsyn knyttet til Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG og Verdipapirfondet Storebrand Kreditt. Finanstilsynet påpeker i rapport etter tilsynet at fondenes historiske resultater har vært fremstilt som betydelig bedre enn hva de i realiteten er og at informasjonen til dels har vært egnet til å villede, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Overfor NTB bekrefter kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i Storebrand at de har mottatt Finanstilsynets konklusjon.

– Det har vært og er utfordringer knyttet til representative referanseindekser for denne type fond, da ingen indekser gir et godt nok sammenligningsgrunnlag. Historisk er indeksene vi har brukt, de som har vært tilgjengelige i det norske rente- og kredittmarkedet, forteller hun.

– Dette har vi opplyst om i nøkkelinformasjonen for fondene, og i etterkant av henvendelsen fra Finanstilsynet har vi tydeliggjort forskjellene mot referanseindeks ytterligere. Vi har også besluttet å ikke vise historisk avkastning mot indeks for fondet Storebrand Kreditt før oktober 2020, da vi oppdaterte med en mer representativ indeks som da ble tilgjengelig, sier hun.

For Storebrand Kort Kreditt IG varsler selskapet i et brev til Finanstilsynet at det vil utforme en tydeligere beskrivelse av avviket fra indeksen i fondets nøkkelinformasjon og prospekt.

Finanstilsynets vurdering for Storebrand Kreditt er at «en sammenligning mellom fondets avkastning og referanseindeksen i form av søyler gir et villedende bilde av fondets prestasjoner, når deler av den historiske avkastning måles mot en ikke-relevant indeks».

– På denne bakgrunn tar Finanstilsynet til etterretning at foretaket har iverksatt avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen mot den tidligere referanseindeksen i fondets nøkkelinformasjon, samt å innta en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021, heter det i brevet.

Når det gjelder nøkkelinformasjon for Storebrand Kreditt, kan Finanstilsynet ikke se at denne inneholder informasjon om graden av frihet i forhold til referanseindeksen.

Derfor er Storebrand bedt om å komme med en nærmere redegjørelse for dette innen 31. mars i år.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren er grunnen til at referanseindeksene er benyttet, at det ikke er tilgjengelige representative indekser fra en uavhengig tredjepart som viser underliggende risiko i denne type fond.

Selskapet vurderer nå nye referanseindekser og sier de vil bli tatt i bruk dersom de viser seg å være mer representative.

Tilsynet ser at det er krevende å få rettet opp inntrykket med tilstrekkelig forklarende tekst.

Flere nyheter: