Menu
Finanstilsynet er et offentlig kontrollorgan under Finansdepartementet. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finanstilsynet ber om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake

Finanstilsynet ber om at banker og forsikringsselskaper ikke skal betale utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Av NTB | 25.03.2020 08:32:07

Økonomi og næringsliv: Tilsynet foreslår en forskrift om dette og har sendt et brev om saken til Finansdepartementet.

Finanstilsynet viser til finansuroen, de forverrede økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.

Etter Finanstilsynets vurdering er det viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjør noe som svekker soliditeten. Derfor bes foretakene inntil videre om å ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er glad for forslaget.

– Dette skulle bare mangle, men det er veldig bra at Finanstilsynet griper inn når verken regjeringa, stortingsflertallet eller bankene klarer å sette ned foten, uttaler han.

– Det er veldig bra at dette signalet kommer, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til NTB.

– Nå forventer jeg at bankene tar samfunnsansvar. Når så mange nordmenn ofrer og bidrar for fellesskapet, er det utrolig viktig at de ser at også bankene bidrar med det de kan. Jeg forventer at regjeringen straks gjennomfører det som tilsynet foreslår, fortsetter han.

– Finanstilsynet vil samtidig understreke at et generelt krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling. Foretakene vil senere ha mulighet til å dele ut utbytte til eiere og kunder, og gaver til allmennyttige formål, dersom det enkelte foretakets soliditet og resultater gir grunnlag for det, skriver tilsynet – som også understreker at forskriften kan oppheves senere i år.

– Vi er i en helt spesiell markedssituasjon med koronakrise og valutakursuro, som skaper en svært krevende økonomisk situasjon for landet. I den situasjonen er bankene en del av løsningen, sier Finans Norge-direktør Tom Staavi til næringslivsavisa.

– Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser. Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger, står det videre.

– Saken er til vurdering i Finansdepartementet nå, og vi vil fatte en beslutning i løpet av kort tid. Utover det har vi ingen kommentar til dette, skriver seniorrådgiver Bjørnar Angell i departementets kommunikasjonsenhet til NTB.

Moxnes minner om at Rødt foreslo utbyttestans under stortingsbehandlingen av regjeringens første krisepakke, men bare fikk støtte fra SV.

Finanstilsynet vedgår at et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende, men mener den omfattende krisen likevel gjør et slikt tiltak nødvendig for å fremme finansiell stabilitet.

Ifølge E24 mener Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen, at det ikke er behov for en slik forskrift.

Flere nyheter: