Menu
Kart: Temakart

Finansieringen er klar for Kvinnheradpakken

Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av Kvinnheradpakken.

Av Egil M Solberg | 19.05.2022 22:38:00

Kvinnheradpakken: Stortinget samtykker i at bompengeselskapet Ferde AS får løyve til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Kvinnheradpakken. Det ble klart etter votering på Stortinget denne torsdagen.

Pakken omfatter i alt seks utbyggingsprosjekt og en ramme til mindre tiltak på flere fylkesveistrekninger i Kvinnherad kommune.

Samferdselsdepartementet får nå fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet om delfinansiering av Kvinnheradpakken.

Bare FrP stemte mot forslaget om delvis bompengefinansiering.

Kvinnherad kommune har i rapporten: «Kvinnheradpakkens prioritering og finansiering av samferdselsprosjekt», kartlagt behovet for investeringer i veiprosjektene som kommunen mener det er nødvendig å gjennomføre, for å opprettholde konkurransekraften for det lokale næringsliv og bosetningen i kommunen.

Kvinnheradpakken blir finansiert med skredsikringsmidler, fylkesveimidler, kommunalt tilskudd og bompenger (innkreving på ferjer).

Flere nyheter: