Menu
Finansminister Jan Tore Sanner (H) ber norske banker om å begrense deling av utbytte fram til høsten.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Advarer banker mot å dele ut utbytte

Den økonomiske utviklingen både i Norge og internasjonalt er så usikker at Finansdepartementet advarer banker mot å dele ut utbytte fremover.

Av NTB | 20.01.2021 18:38:02

Økonomi og næringsliv: Finansdepartementet ber bankene om å følge anbefalingene fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) og fortsatt være tilbakeholdne med å dele ut utbytte.

I et brev til Finanstilsynet understreker departementet at de forventer at norske banker holder samlede utdelinger av slikt utbytte innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 fram til 30. september i år.

– Vi står fortsatt overfor en uvanlig stor usikkerhet, og det kan etter hvert komme betydelige utlånstap i bankene. Gitt at de utviser stor forsiktighet og holder seg innenfor en viss grense, bør godt kapitaliserte banker likevel ha rom for å dele ut noe utbytte i tiden fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finanstilsynet foreslo opprinnelig en grense på 25 prosent, men Sanner mener at norske banker er såpass solide at han foreslår en litt romsligere utbyttegrense.

– I lys av at norske banker er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, mener jeg at det er riktig med en noe høyere grense enn Finanstilsynet har foreslått, sier han.

Dersom de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det, vil bankene etter 30. september i år kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet, og eventuelt dele ut mer av overskuddsmidlene.

(©NTB)

Flere nyheter: