Menu
Kartleggingen av omikrontilfellene som så langt er påvist, viser at de fleste har tilknytning til julebordutbruddet på Aker Brygge i Oslo 26. november. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI venter at omikron vil dominere i løpet av få dager

Vekstraten til omikronvarianten fremdeles er høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge, slår FHI fast i sin ukerapport.

Av NTB | 22.12.2021 16:38:24

Medisin og helse: I ukerapporten fastslås det at såkalte modelleringsframskrivninger indikerer 50 prosent dominans nasjonalt i løpet av få dager og innen nyttår.

I alt 830 nye koronapasienter ble innlagt på sykehus mellom uke 47–50, opplyser Folkehelseinstituttet. Av 458 som ble screenet, og som har et resultat for hvilken variant av viruset de var smittet med, viste bare én omikronsmitte.

FHI mener imidlertid at vekstraten til omikron er fremdeles høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.

Kartleggingen av omikrontilfellene som så langt er påvist, viser at de fleste har tilknytning til julebordutbruddet på Aker Brygge i Oslo 26. november, men flere andre importer begynner å sette sitt preg på smittebildet.

– Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå, legger FHI til.

– De to siste ukene har det vært en økning i nyinnleggelser for uvaksinerte og en reduksjon for de fullvaksinerte. Det har vært størst nedgang i nye innleggelser for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, går det fram av ukerapporten.

– Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig, skriver FHi i sin vurdering.

Av 233 nye pasienter som ble innlagt på sykehus i forrige uke, var to av tre, 133 personer, uvaksinert. 80 av dem var fullvaksinerte, og av dem igjen hadde 38 mottatt tredje vaksinedose.

Flere nyheter: