Menu
FHI mener det foreløpig ikke er nødvendig å gi apekopper status som allmennfarlig smittsom sykdom. Arkivfoto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner / CDC / AP / NTB

FHI: Ikke nødvendig å anse apekopper som allmennfarlig

Folkehelseinstituttet (FHI) mener utbruddet av apekopper kan håndteres uten at sykdommen klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

Av NTB | 24.05.2022 15:46:20

Politikk: I sin faglige vurdering sier FHI at regjeringen bør vurdere nøye om apekopper skal få status som allmennfarlig smittsom sykdom (ASS). Instituttet anbefaler ikke en slik status, men ser samtidig «ingen betydelig negative sider ved den motsatte konklusjonen».

Blant annet påpeker FHI at en ASS-klassifisering vil sende et signal om et visst alvor i situasjonen, mens det motsatte signaliserer en mer nøktern tilnærming. De sier også at ASS-status åpner for flere juridiske muligheter til å innføre tiltak. Samtidig påpekes det at ASS-status kan gis på kort tid dersom det skulle bli nødvendig senere.

Et eget punkt i FHIs vurdering er risikoen for overreaksjoner. De skriver at skjønnet til rådgivere og beslutningstakere påvirkes av risikooppfatning, og at en ASS-klassifisering kan bidra til at det settes i verk strenge tiltak på for dårlig grunnlag.

I tillegg til at instituttet mener «et mulig utbrudd sannsynligvis vil kunne bli håndtert uten at sykdommen er definert som ASS», skriver de at det er usikkert om den oppfyller smittevernlovens kriterier for en slik definisjon.

(©NTB)

Flere nyheter: