Menu
Folkehelseinstituttet vil gjerne se nærmere på sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer – som fattigdom og trangboddhet – og risikoen for dødsfall etter koronasmitte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

FHI: Folk med dårlig råd kan være mer utsatt for korona-død

Fattigdom, trangboddhet og visse etniske bakgrunner kan gi økt risiko for at man dør av covid-19. Høy alder er likevel den største risikofaktoren.

Av NTB | 01.07.2020 14:33:44

Medisin og helse: Det går fram av en oppdatert risikovurdering fra Folkehelseinstituttet som ble kunngjort onsdag.

Instituttet har oppsummert kunnskap fra sju studier om sammenhengen mellom koronarelaterte dødsfall og sosioøkonomiske forhold. Resultatet kan tyde på at det å ha lav inntekt, være fattig, bo i dårlig stilte områder eller å være av visse etniske bakgrunner er assosiert med økt risiko for covid-19-relatert død sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Vi trenger bedre kunnskap om styrken av og årsakene til sammenhengene mellom sosiale forhold og covid-19-relatert sykdomsbyrde eller tiltaksbyrde i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun påpeker at det kan være verdifullt å se på data fra Nav og SSB sammenholdt med data fra beredskapsregisteret. Smittesporing kan gi nyttige data om årsaker til mer smitte i noen områder eller grupper.

– For eksempel kan man analysere om smitte i husstanden er vanligere i Oslo-bydeler med mer trangboddhet, sier Vold.

(©NTB)

Flere nyheter: