Menu
Det ventes en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene. Foto: Erik Johansen / NTB

FHI: Epidemien bremses – og R-tallet synker raskt

FHIs modellering indikerer at koronaepidemien nå bremses fordi mange blir smittet og dermed immune en periode etterpå. R-tallet synker og er nærmere 1.

Av NTB | 09.03.2022 14:55:09

Medisin og helse: Ifølge modellen ventes en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene, går det fram av Folkehelseinstituttets rapport for uke 9.

– Selv om epidemien er på eller nær toppen, kan det fortsatt i noen få uker til ventes flere innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene. I tillegg kommer innleggelser av pasienter med andre tilstander, men med positiv SARS-CoV-2-test. Det ventes bare moderat økning i innleggelser på intensivavdeling, skriver FHI.

lvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Uvaksinerte oppfordres fortsatt til å vaksinere seg, og det er viktig at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose, heter det.

Fortsatt regner FHI med en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene bes fortsette å tilby vaksinasjon i tråd med anbefalingene og være forberedt på stort sykefravær og flere pasienter.

Blant 511 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uka som gikk, var 19 prosent uvaksinert, mens 16 prosent hadde fått maksimalt to doser. 63 prosent hadde blitt vaksinert med tre doser.

Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har underliggende sykdommer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte, opplyser FHI.

Tallet på nye pasienter på intensivavdeling i uke 9 var 44, mot 39 i uke 8.

Det arbeides med en omlegging av overvåkingen slik at dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) blir inkludert. Det ventes en oppjustering av tallene neste uke.

Det er foreløpig meldt 65.089 tilfeller til MSIS i uke 9, en nedgang på 35 prosent nedgang fra uke 8. I den samme perioden var det en nedgang på 32 prosent i tallet på personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten.

Når det gjelder virusvariant, ser det ut til at omikron BA. 2 har overtatt for BA. 1 i Norge. BA. 2 utgjør nå opp mot 61 prosent av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, konkluderer FHI. A

I uke 9 ble det rapportert om 932 nye pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. For 55 prosent av dem var covid-19 hovedårsak til innleggelsen.

Antall covid-19-assosierte dødsfall har økt de siste fem ukene. Det er foreløpig registrert 80 dødsfall i uke 9, opp fra 59 i uke 8. Tallet i uka som gikk, er det høyeste så langt under pandemien.

(©NTB)

Flere nyheter: