Menu
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, helse- og omsorgsminister Bent Høie og områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) på en tidligere pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

FHI endrer vaksinefordelingen

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å iverksette en geografisk vaksineomfordeling i flere kommuner på Østlandet.

Av NTB | 09.03.2021 14:54:22

Medisin og helse: Den geografiske omfordelingen omhandler kommunene Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog og vil iverksettes så snart det er praktisk gjennomførbart. Disse kommunene vil få om lag 20 prosent større andel av koronavaksinene, skriver regjeringen i en pressemelding

Regjeringen vil prioritere bydelene Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo i hovedstaden. Årsaken er at disse bydelene har hatt størst smittepress og flest sykehusinnleggelser over tid.

– En slik begrenset omfordeling vil ifølge FHI ikke medføre forsinkelser for andre deler av landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

De ekstra dosene hentes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i andel doser på 3 prosent.

Det vil også komme en ny fordelingsnøkkel opplyser regjeringen. Vaksinene har til nå blitt fordelt etter antall over 65 år i kommunene. FHI vil nå legge om til en fordelingsnøkkel basert på befolkningen over 18 år.

– Planen har vært å endre til en befolkningsfordeling av vaksinene når de eldste har blitt vaksinert. FHI mener det er riktig å gjøre det nå, og det støtter regjeringen, sier Høie.

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få en større andel av vaksinene, mens mindre kommuner med en større andel eldre vil få en noe lavere andel.

(©NTB)

Flere nyheter: