Menu
Dette mikroskop-bildet viser forskjellige typer apekopp-virus. Foto: Cynthia S. Goldsmith / Russell Regner / CDC / AP / NTB

FHI: Én person har fått påvist apekopper i Norge

En person bosatt i Viken fylke har fått påvist apekopper etter å nylig ha vært på reise i utlandet. Dette er det først tilfelle påvist i Norge, skriver FHI.

Av NTB | 31.05.2022 17:46:13

Politikk: Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa. Vedkommende fikk symptomer etter hjemkomst og tok selv kontakt med helsetjenesten.

Helsetjenesten i hjemkommunen til den smittede har sammen med FHI gjennomført smittesporing, og risiko for videre smitte anses som svært lav, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

FHI har tidligere sagt at et utbrudd av apekopper kan håndteres uten at sykdommen klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

– Det er ikke uventet at vi har fått et tilfelle av apekopper i Norge, og helsetjenesten er forberedt på det, sier Helena Niemi Eide, lege ved FHI.

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller ser man alvorlig sykdom eller dødsfall.

Flere nyheter: