Menu
Intensivsykepleier Susanne Haugeto overvåker en pasient på generell intensiv 1 på Rikshospitalet i Oslo. Antall innleggelser fortsetter å falle. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

FHI: Antall koronainnleggelser fortsetter å falle

Antall nye innlagte med korona som hovedårsak falt med 23 prosent forrige uke. Trolig fordi omikron gir mildere sykdom og folk er godt beskyttet, ifølge FHI.

Av NTB | 19.01.2022 14:22:04

politikk: – Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 prosents nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak fra uke 1, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Antall innlagte på intensivavdeling falt også med 42 prosent fra uken før.

FHI skriver at nedgangen sannsynligvis kommer fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

– Antallet innleggelser av personer som er smittet av SARS-CoV-2, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene, skriver FHI.

Ser man på hele pandemien under ett, har 2,0 prosent av de innlagte pasientene (med covid-19 som hovedårsak) vært mellom 0–17 år. De siste fire ukene har denne andelen vært på 4,4 prosent.

Totalt har det vært 25 intensivpasienter i alderen 0–17 år gjennom pandemien, og fem av dem har blitt innlagt de siste fire ukene.

Modelleringene instituttet har gjort, viser at man anslår mellom 40 og 70 innleggelser per dag om tre uker. Det er stor usikkerhet knyttet til disse anslagene.

– Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, skriver FHI.

– Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjonstallet de siste to ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid på mellom 7 og 14 dager, skriver FHI.

Reproduksjonstallet, også kalt R, viser hvor mange hver koronasmittede i snitt smitter videre.

Sist uke var det for øvrig en økning i antall nye sykehusinnlagte i aldersgruppen 0–17 år. I aldersgruppen 18–29 år var trenden stabil, og ellers har det vært en nedgang i øvrige aldersgrupper, opplyser FHI.

FHI venter ikke en like stor økning i innleggelser framover som tidligere, men tror fortsatt at tallet kan stige.

Estimatene viser fortsatt at mange hundre tusen personer trolig vil bli smittet de neste ukene.

Flere nyheter: