Menu
Foreløpig vil ikke FHI innføre nye restriksjoner i forbindelse med den nye varianten av viruset som knyttes til Sør-Afrika, og som skal være mer smittsom enn Storbritannia-varianten, sier avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Berit Roald / NTB

Ingen nye restriksjoner i forbindelse med ny virusmutasjon

FHI vil foreløpig ikke anbefale nye restriksjoner etter oppdagelsen av en ny virusvariant i Storbritannia som knyttes til Sør-Afrika.

Av NTB | 23.12.2020 23:08:02

Medisin og helse: Den nye virusvarianten er ikke oppdaget i Norge, opplyser avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Myndighetene i Storbritannia opplyste onsdag at det er påvist to tilfeller av en virusvariant i landet som knyttes til Sør-Afrika. De frykter varianten er mer smittsom enn virusvarianten med mutasjoner som har ført til bekymring i Europa de siste dagene.

Hun viser til at endringene er i det området av viruset man mistenker kan gjøre det mer smittsomt.

– Det kan også potensielt ha betydning for hvor godt tester virker, men vi har konkludert med at så langt vi kjenner til, har det ikke betydning for testene vi bruker i Norge.

Noen land overvåker disse endringene, mens andre land ikke har slik overvåking på plass. Storbritannia og Danmark er begge land med god overvåking av endringer i virus. Det er også sannsynlig at det sirkulerer varianter av viruset som vi ikke oppdager.

Foreløpig vil ikke FHI anbefale nye restriksjoner.

– Dette er noe vi vurderer hele tiden, men overordnet sett har vi noen av Europas strengeste tiltak nå for å redusere risikoen for importsmitte. Det er svært begrenset reiseaktivitet mellom Sør-Afrika og Norge. Flystansen fra Storbritannia er for å få på plass de systemene som er skissert, og det er reglene vi har i bunn som vil redusere risiko for import av alle varianter av koronaviruset – også eventuelle andre nye varianter som vi per nå kan ha dårligere oversikt over, sier Vold.

– Det er nok fortsatt mye usikkert, men det er bekymringen rundt smittsomhet som er det sentrale. Varianten vil, dersom det stemmer at den er betydelig mer smittsom, kunne overta for andre varianter av viruset. Da vil man i tilfelle kunne få stigning i smittetallene, og epidemien vil kunne bli vanskeligere å få kontroll på.

– Den er annerledes enn den britiske varianten, men den har en mutasjon som er den samme på et litt sentralt sted i virusets arvemateriale, i det reseptorbindende setet på spikeproteinet på taggen på viruset. I tillegg har begge variantene litt andre ulike mutasjoner, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Vold sier det er naturlig at det dukker opp nye mutasjoner – mutasjoner og endringer skjer hele tiden i virus. Også i Norge har vi ulike varianter av viruset med ulike mutasjoner som sirkulerer.

Endringer i viruset i spikeproteinet kan også potensielt ha betydning for vaksineeffekt, men så langt er det ingen holdepunkter for at det er tilfelle, og det har heller ikke kommet informasjon om at varianten gir mer alvorlig sykdom.

(©NTB)

Flere nyheter: