reklame for smiaa
Menu
Saken skulle opp i Agder lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Fetteren anker til Høyesterett

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøvd saken på nytt etter at Agder lagmannsrett har nektet gjenåpning av dommen fra 1998. Nå blir saken anket til Høyesterett.

Av Egil M Solberg | 26.05.2020 14:34:38

Kriminalitet og rettsvesen: Det er i en fersk kjennelse at lagmannsretten har nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998.

Nå har fetteren sammen med sin advokat bestemt seg for å anke saken til Høyesterett.

– Lagmannsrettens dom tar ikke opp i seg menneskerettighetsloven. Denne sier at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal følges også der det er motstrid mellom norsk lov og EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen red.anm.), sier Sjødin.

Fetteren ble dømt til å betale en erstatning på 100.000 kroner for et drap som han er frifunnet for.

Erstatningskravet til fetteren er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Dommen blir stående også etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003 dømte den norske stat til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

Fetteren og faren hans mener fortsatt at de hadde krav på erstatning for påkjenningene de ble utsatt for da fetteren ble tiltalt for drapet i 1997.

Flere nyheter: