Menu
Påtalemyndigheten anker festbot-saken i Bergen til Høyesterett. Foto: Marit Hommedal / NTB

Festbot-sak ankes til Høyesterett

Påtalemyndigheten anker festbot-saken i Bergen til Høyesterett. To kvinner ble i lagmannsretten frifunnet etter å ha deltatt på en fest i november 2020.

Av NTB | 10.02.2022 15:51:05

Kriminalitet og rettsvesen: Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane opplyser at påtalemyndigheten har anket dommen til Høyesterett.

Saken gjelder to kvinner som i Gulating lagmannsrett 25. januar ble frifunnet for å ha arrangert og deltatt på en fest i Bergen sentrum i november 2020.

På tidspunktet festen ble arrangert, var det ikke lov å samles mer enn fem personer i private sammenkomster i Bergen, men det var minst 14 deltakere på festen. Kvinnene fikk forelegg på henholdsvis 10.000 og 5.000 kroner

De to mente reglene ikke var godt nok begrunnet smittevernfaglig, noe Gulating lagmannsrett var enig i og dermed frifant kvinnene.

Nå anker påtalemyndigheten lagmannsrettens avgjørelse.

– Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse, subsidiært at det foreligger saksbehandlingsfeil ved behandlingen i lagmannsretten slik at dommen må oppheves, skriver statsadvokaten.

Nå skal Høyesteretts ankeutvalg ta stilling til om anken skal fremmes til behandling.

(©NTB)

Flere nyheter: