powergym
Menu
Politi

Ferietid hos politiet

I forbindelse med ferieavvikling er det flere lensmannskontorer som har reduserte åpningstider fra og med denne uka.

Av Egil M Solberg | 20.06.2016 20:56:54

Karmøy lensmannskontor ønsker at folk skal ringe i forkant for bestilling av avtaler i sommer på grunn av redusert bemanning.

Til tross for ferien garanterer politiet for at det også i sommer vil være forsvarlig antall operativt mannskap på vakt.