Menu
Sandeid Fengsel
ARKIVBILDE: Privat

Fengselsledelsen svarer på kritikk fra innsatt

En innsatt har kommet med til dels kraftig kritikk av forholdene i Sandeid fengsel i Vindafjord kommune.

Av Egil M Solberg | 24.04.2022 11:10:04

Fengsel: Den innsatte hevder blant annet at fengselet ikke har hengt med i tiden og at straffedømte i ulike kategorier soner sammen.

Blandingen av innsatte med ulik kriminell bakgrunn får en rekke uheldige utslag når disse plasseres sammen på tomannsrom, hevder vedkommende.

– Innsatte med åpenbare behov for individuell oppfølging og behandling får avslag på alt fordi «her skal alle behandles likt», skriver klageren.

– Kriminalomsorgens utførelse av lovpålagte oppgaver i forhold til rehabilitering og forberedelse på løslatelse fra Sandeid fengsel er en vits, tordner den innsatte.

Vedkommende trekker også fram at alvorlig syke mennesker blir fratatt nødvendig medisin ved ankomst.

Flere nyheter: