powergym
Menu
MF Bergensfjord

Femdobling i antall elbiler

Det har vært en femdobling i tallet på elbiler over Bokanfjordsambandet det siste året. Fra januar til august i år reiste 10.549 elbiler mellom Arsvågen og Mortavika, melder NRK. Også andre samband merker elbilene godt.

Av admin | 30.09.2014 06:25:54

Fjord1 taper godt over én million i året på elbilene.

Flere ferjeselskap er i en lignende situasjon og vil nå ha politikerne på banen og få dekket sine tap fra staten.