Menu
På Garpaskjær i Haugesund ligger Østensjø Rederi sitt forsyningsskip Edda Ferd for kai. Hun blir i disse dager flagget om fra NIS til NOR.erd. FOTO: Sverre Meling jr.

Fem krav for å redde norsk maritim næring

FrP lanserer i dag fem krav for å redde norsk maritim næring – opphever midlertidig taket i nettolønnsordningen.

Av Egil M Solberg | 07.05.2020 09:51:54

Politikk: Fremskrittspartiet lanserte torsdag fem krav de vil ta med seg i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett.

Tiltakene som FrP foreslår, er i tråd med flere av tiltakene som Maritimt
Forum ba om i sin tiltakspakke for kort tid siden. Det opplyser daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

– Dette er kjærkomment og veldig viktig for tusenvis av maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg vil berømme FrP for å handle raskt og resolutt for å bli med å redde maritim næring gjennom den største krisen i moderne tid, sier Meling.

LES OGSÅ: Bråstopp for maritim næring

FrP går blant annet inn for å midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR.

– Dette er svært bra, veldig etterlengtet og særdeles viktig for Norge som maritim nasjon. Vi er helt avhengige av å bevare den verdensledende kompetansen som norske sjøfolk representerer. Tiltaket vil også ha en positiv likviditetseffekt for offshorerederiene. Derfor er midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen et helt sentralt krisetiltak i den situasjonen vi nå står, sier Meling.

Østensjø Rederi flagger inn Edda Ferd

På Garpaskjær i Haugesund ligger Østensjø Rederi sitt forsyningsskip Edda Ferd for kai. Hun blir i disse dager flagget om fra NIS til NOR.

– For offshorenæringen er det svært gledelig hvis taket i nettolønnsordningen oppheves, og det er så langt det eneste tiltaket som ser ut til å treffe oss direkte, sier adm. dir. Kenneth Walland i Østensjø Rederi.

Østensjø har nettopp startet en ny ett-års kontrakt med Edda Frende i Storbritannia. For å være konkurransedyktig var det planlagt å flagge skipet fra NOR- til NIS-skipsregister, noe som ville medført en reduksjon i norske stillinger ombord fra 13 til 4 per skift.

– Registreringspapirene ligger allerede hos Skipsregisteret, men med disse signalene velger vi å avvente omregistreringen. Videre velger Østensjø Rederi umiddelbart å omregistrere Edda Ferd fra NIS til NOR, noe som gir 9 nye norske arbeidsplasser per skift, dvs. arbeid for 18 personer.

– Så håper vi selvsagt at opphevelsen av taket senere blir permanent, men i dag er vi ene og alene fornøyd med det som Frp har foreslått, sier Meling.

Nettolønn viktig for Frp

– Våre kystsamfunn er helt avhengig av en oppegående maritim sektor. Vi må stille opp med tiltak for å sikre at vi også etter denne krisen har en maritim næring som gir oss den aktiviteten og verdiskapingen som den alltid har gjort.

Vil ha innført nødvendige tiltak raskt.

– Fremskrittspartiet fremmer nå flere konkrete tiltak som skal bidra til både opprettholdelse av arbeidsplasser på sjøen og verftsindustrien på land.

Stiller flere krav.

– En midlertidig opphevelse av taket i nettolønnsordningen, er ett av fem viktig krav fra vår side i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sier stortingsrepresentant Terje Halleland.

Hør intervju om saken i vår Podcast

Flere nyheter: