Menu
Nav har feilaktig anmeldt folk som har tatt med AAP, sykepenger eller pleiepenger til opphold i andre EØS-land for trygdesvindel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Feilaktige Nav-dommer for nesten 25 millioner kroner

Til sammen har Nav anklaget de 78 som trolig er feilaktig dømt i trygdeskandalen for å ha svindlet til seg 24,7 millioner kroner.

Av NTB | 07.01.2020 19:40:02

Arbeidsliv: Det viser en oversikt setteriksadvokat Henry John Mæland har sendt til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) over sakene.

I snitt dreier sakene seg om svindel for 316.400 kroner hver. Det høyeste beløpet i dommene er på 990.000 kroner, mens det laveste er på 99.787 kroner.

I enkelte av sakene er det bare deler av tiltalen som har vist seg å være feil. Det er derfor usikkert om hele summen feilaktig er blitt krevd tilbakebetalt.

Blant de 78 personene, er 48 idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og ni personer fikk samfunnsstraff. Flere er også dømt for andre forhold. Den strengeste straffen som utelukkende dreier seg om trygdebedrageri, gjelder en finsk statsborger som i Sandefjord tingrett i 2017 ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha fått utbetalt 990.000 kroner i arbeidsavklaringspenger mens vedkommende oppholdt seg i et annet EØS-land.

I tillegg til sakene som har havnet i rettssystemet, har Nav beregnet at det kan være ytterligere 2.400 saker hvor folk uriktig har fått krav om å tilbakebetale penger.

Årsaken til skandalen er at Nav har tolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land feil.

Tidligere har Nav opplyst at 111 personer er blitt politianmeldt på feilaktig grunnlag i perioden 2012-2018, til sammen for svindel på over 36 millioner kroner. Men alle sakene har ikke nødvendigvis gått hele veien gjennom rettssystemet.

(©NTB)

Flere nyheter: