Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Farlige psykisk syke vil ikke ha hjelp

Politiet har en liste på 14 personer med psykiske lidelser som de betrakter som farlige for sine omgivelser. Men det er lite man kan gjøre, når de motsetter seg behandling.

Av Egil M Solberg | 22.11.2022 23:06:18

Farlige personer: Kontrollutvalget i Haugesund kommune har nå til behandling en revisjonsrapport om psykisk helse, skriver Haugesunds avis.

Flere drap i Haugesund de siste årene er bakgrunnen for revisjonen.

Den viser at brukere med alvorlige psykiske lidelser og forhøyet voldsrisiko, ofte motsetter seg hjelp. Hjelpeapparatet utfordres ved at terskelen for tvangsbruk er hevet, skriver avisa.

Revisjonen understreker at et tettere og bedre samarbeid, og en styrking av oppfølgingen i overgangen fra institusjon til kommune, vil være de to viktigste grepene for å kunne følge opp brukerne.

Revisjonen anbefaler også kommunen å gå i dialog med andre samarbeidspartnere – inkludert spesialisthelsetjenesten, politiet og DPS, melder avisa.

Flere nyheter: