Menu
Illustrasjon fra YR.

Farevarsel om styrtregn igjen i dag

Meteorologene har sendt ut farevarsel om styrtregn i deler av Haugalandet i ettermiddag.

Av Egil M Solberg | 03.08.2022 13:17:22

Uvær: Onsdag ettermiddag ventes lokalt kraftige regnbyger. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Nedbørens plassering er usikker, men områdene med høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger er deler av Rogaland fylke, vesentlig nord for Boknafjorden. Nedbøren beveger seg sakte nordøstover og avtar om kvelden.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt kan det bli vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Flere nyheter: