Menu
Illustrasjon fra NVE.

Farevarsel med flom og jordskredfare

Det er sendt ut varsel om fare for flom og jordskred i forbindelse med uværet som er ventet i morgen, onsdag.

Av Egil M Solberg | 04.10.2022 11:10:48

Uvær: Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Området vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld.

Onsdag ettermiddag er det venta lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s frå sør og sørvest.

Det anbefales å sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder.

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Vannføringen ventes å øke i både små og store bekker og elver i løpet av onsdag/ torsdag på grunn av vedvarende mye nedbør.

Dette kan føre til lokale oversvømmelser.

Jord- og flomskred kan også forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Flere nyheter: