Menu
Varsel om jordskred fra NVE og Varsom.no.

Farevarsel for jordskred

NVE har sent ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for Vestland fylke og deler av Rogaland.

Av Egil M Solberg | 22.02.2022 11:08:26

Varsel: Jord-, sørpe- og flomskred kan forekomme på grunn av mye regn og snøsmelting onsdag.

Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Områder under 800 moh. er mest utsatte.

Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp.

Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jordskred og flomskred.

Snøgrensen er ventet å stige opp til 800-1000 moh. onsdag ettermiddag og synke igjen natt til torsdag.

Flere nyheter: