Menu
FOTO: Solstad Offshore

Fare for streik på offshoreskip

Solstad Offshore er blant selskapene som kan bli rammet av streik. Meklingsfristen er satt til midnatt.

Av Egil M Solberg | 23.11.2022 21:02:37

Streikefare: Fredag klokken 10 møtes Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene til mekling hos Riksmekleren.

Meklingsfristen er satt til midnatt til lørdag 26. november. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil det ramme 12 fartøy fra i alt ni rederier.

Da vil organiserte fra Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og det norske maskinistforbundet som er på jobb på de aktuelle skipene bli tatt ut i streik.

Det er en snau måned siden sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene med Norges Rederiforbund i tariffoppgjøret for NOR-registrerte skip i utenriksfart.

Avtalene inkluderer NOR-flaggede offshore-servicefartøy, bøyelasteskip, kabelleggingsskip, samt passasjerskip i Nor- og Østersjøtrafikk.

NIS-skip vil ikke bli omfattet av en eventuell streik, skriver Norsk Sjøoffisersforbund.

Sjømannsorganisasjonene har meldt samlet plassfratredelse for sine medlemmer blant annet på Normand Sun og Normand Solitare hos Solstad Offshore ASA.

Flere nyheter: