Menu
Illustrasjon fra NVE.

Fare for jordskred

Tirsdag ettermiddag kommer store nedbørsmengder og det er det fare for jord- og flomskred. NVE har oppjustert farevarselet til gult nivå.

Av Egil M Solberg | 01.08.2022 11:37:26

Farevarsel: Det er meldt stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag ettermiddag.

Det er større risiko for at utsatte bane- og veistrekninger blir stengt, opplyser NVE på sine nettsider.

Bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred kan gå helt ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Blant annet Førde, Voss, Odda og Lærdal er i de utsatte områdene.

NVE råder folk til å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Dette fordi tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Faren ventes å avta onsdag morgen.

Flere nyheter: