reklame for Sheiken Bowling
Menu
NVE har sendt ut farevarsel om flom og skred på gult nivå. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Fare for flom og jordskred

Nå kommet store nedbørsmengder og det blir fare for overvann, flom og jordskred. I Vats i Vindafjord er det målt 41,1 mm nedbør siste døgn og mer skal det bli.

Av Egil M Solberg | 04.11.2022 09:53:14

Ekstremvær: Det er sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for Rogaland, Agder, Telemark og Østlandet sør for Mjøsa.

Det er ventet lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Vannføringen ventes å øke eller holde seg høy i små og middels store vassdrag som følge av store nedbørmengder.

Nedbørprognosene er svært usikre, og det ventes store lokale variasjoner.

Det er også fare for jordskred.

Flere nyheter: