powergym
Menu
Skeisvang vgs
Skeisvang videregående skole

Får SMS om skoleplass

I dag får søkere til den videregående skole sms-varsling om inntaket. Det er omlag 1000 elever med opplæringsrett som står på ventelister.

Av Egil M Solberg | 04.07.2015 12:16:34

Totalt har 17 200 elever fått tilbud ved førsteinntaket til den videregående skole for skoleåret 2015/2016. Over 22 600 elever har søkt videregående opplæring.

Søkertallene viser at det er størst økning i antallet jenter som søker seg til de studieforberedende programområdene. Ved Skeisvang Videregående er 73 prosent av de inntatte elevene på Vg1 jenter.

Søkerne får i dag se tilbudet og skal svare ved å logge seg inn på www.vigo.no. Svarfristen er 17. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister tilbudet om skoleplass.

Ventelister
Det er omlag 1000 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter 1. inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

* 350 søkere til Vg1
* 450 søkere til Vg2
* 200 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på ventelister til alle sine ønsker, vil få tilbud i 2. inntak i begynnelsen av august og frem mot skolestart.