reklame for Sheiken Bowling
Menu
Forsvareren til faren, advokat Håvard Fremstad, utenfor Gjøvik tingrett under rettssaken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Far dømt til 20 års fengsel for drapet på Kapp

Faren til Oscar André Ocampo Overn (15) er i Gjøvik tingrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin sønn.

Av NTB | 30.04.2020 14:02:35

Sosiale forhold: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om fengsel i 21 år for den 45 år gamle mannen og mente at han ikke skulle ha tilståelsesrabatt, men i dommen kommer det fram at tingretten mener at 20 år er nok.

– Jeg er tilfreds med at retten har vært enig med påtalemyndigheten i alle de straffeskjerpende momentene. Tiltalte har erkjent dette allerede fra første kontakt med politiet. Nå har retten vurdert det annerledes enn påtalemyndigheten hvorvidt det er rom for tilståelsesrabatt, sier Klundseter til NTB.

Når det gjelder ankespørsmålet, sier han at det er Riksadvokaten som bestemmer om dommen skal ankes videre eller ikke for påtalemyndighetens del.

– Han tar dommen til etterretning og godtar den. Han var klar over at det ville bli en lang straff. Han vil ikke anke, sier han til NTB.

De registrer at mannen er frikjent på de punktene han ikke erkjente seg skyldig, og at 45-åringen er blitt hørt på det han hadde av innsigelser.

– Likevel kan jeg ikke si at han er fornøyd med dommen, men han godtar den.

– Her er det snakk om veldig alvorlige handlinger, men han har kommet med mange detaljer politiet ikke kunne kommet med selv, understreker han.

Han mener det er et godt rettspolitisk signal fra domstolen.

– Skal man få den hele og fulle historie, trenger man et bidrag fra gjerningsmann, mener Fremstad

Dommen er enstemmig, bortsett fra at en av meddommerne bemerker at 45-åringen burde vært undersøkt med tanke på en forvaringsdom.

– Det er gjort en primærpsykiatrisk undersøkelse av domfelte. Konklusjonen fra den er at det ikke foreligger noen holdepunkter for at det er noen psykiatriske diagnoser som har betydning for skyld og straffespørsmålet. Dissens om dette i dommen ønsker jeg ikke å kommentere utover at forvaring aldri har vært noe tema i denne saken, sier statsadvokaten.

Det er inngått avtale om oppreisning utenfor retten, og det ble derfor ikke lagt ned påstand om erstatning eller oppreisning fra bistandsadvokaten.

Retten er enig i aktors karakteristikk av drapet som en ren henrettelse og finner det også skjerpende at det er begått mot en forsvarsløs person.

Mannen er også dømt for seksuell omgang med den 15 år gamle gutten, men frikjennes for noen av overgrepene han var tiltalt for.

Retten har lagt til grunn at dette forholdet alene kvalifiserer til fengsel i ett til to år og kom til at forholdene han dømmes for samlet sett kvalifiserer til fengsel i 21 år.

I formildende retning er det, med unntak av tiltaltes uforbeholdne tilståelse, ingen ting å bemerke, heter det i dommen.

Mannens forsvarer Håvard Fremstad har gått gjennom dommen med mannen.

Fremstad er fornøyd med at klienten fikk tilståelsesrabatt

I dommen er hensynet til likebehandling og forutsigbarhet tillagt en viss vekt, men tingrettsdommer Cathrine Fossen skriver at sakens alvorlighetsgrad imidlertid tilsier en forholdsvis liten reduksjon i straffen.

Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.

45-åringen var også tiltalt for frihetsberøvelse mot kona. Hun ble overmannet og låst inne på ekteparets soverom, der ektemannen på forhånd hadde stripset igjen både dør og vindu, samt stripset fast brannstigen utvendig.

Flere nyheter: