Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Får ikke dagbøter på 238.226,-

Lerøy Sjøtroll på Fitjar får ikke dagbøter på hele 238.226 etter at det ble avdekket for store mengder lakselus i anlegget.

Av Egil M Solberg | 08.08.2022 13:37:07

Lakselus: Det ble gjort funn av for store mengder lakselus på anlegg til Lerøy Sjøtroll utenfor Dåfjorden i Fitjar og den 27. juli fikk virksomheten varsel fra Mattilsynet om mulige dagbøter.

Virksomheten fikk pålegg om å utarbeide en plan om avvikhåndtering. I tillegg ble det opplyst at Mattilsynet ville ilegge en dagmulkt på 238.226 kroner for hver eneste dag de overskrider lakselus-grensen, etter 16. august.

Dette melder Stord24.

Mattilsynet opplyser at det store beløpet i tvangsmulkten gjenspeiler omfanget av fisk i anlegget. Per juni var det rapportert 775.000 fisk på lokasjonen.

Virksomheten hadde barre avvik den ene uken og påfølgende uke var de godt under de tillatte grensene.

Allerede den 2. august kunne de dermed gi tilbakemelding til Mattilsynet som nå har avsluttet saken. Dermed slipper selskapet dagmulktene.

Flere nyheter: