Menu
Det er uenighet i FHI om en oppfriskningsdose av koronavaksinen skal tilbys personer under 65 år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Faglig uenighet i FHI om behovet for tredje dose til personer under 65 år

Det er faglig uenighet i FHI om behovet for oppfriskningsdoser i aldersgruppen 18–64 år. Kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vurdere nytte og risiko.

Av NTB | 12.11.2021 11:09:10

Medisin og helse: Det kommer fram i Folkehelseinstituttets faglige grunnlag, som de har overlevert Helsedepartementet.

Foreløpig ser det ikke ut til at beskyttelsen etter to vaksinedoser er svekket i befolkningen under 65 år, men økende smitte i samfunnet øker risikoen for at flere blir smittet og alvorlig syke, heter det videre.

En oppfriskningsdose til denne gruppen kan øke beskyttelsen, men effekten og varigheten er usikker.

Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med å legge til rette for logistikken for å vaksinere med en oppfriskningsdose i aldersgruppen 18–64 år, slik at man er forberedt på å gjennomføre dette, dersom det skulle bli besluttet.

Et forkortet intervall for denne gruppen bør ikke prioriteres foran personer som har større behov for vaksinasjon, heter det.

– Det er også et faktum at en stor del av verdens land har svært lav vaksinasjonsdekning, og at en eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18–64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag, heter det.

FHI anbefaler å endre intervallet mellom første og andre dose for ungdom mellom 16 og 17 år. Fra en anbefaling på tolv uker, kan intervallet nå reduseres til åtte til tolv uker. Det vil kunne føre til at man raskere får fullvaksinert denne gruppen, og kan dermed redusere smitten i disse årskullene.

(©NTB)

Flere nyheter: