Menu
De aller fleste vil ha hele pakka: Slekt og venner tilstede under seremonien og feiringen. Da får bryllupet heller vente ett år eller to, ser det ut til, så kan vi tenke på noe annet enn meter'n. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mot ny bryllupstørke i Norge

Etter kraftig nedgang i antall bryllup i fjor er det ikke noe rush av gifteklare par som forbereder seg på seremoni i år.

Av NTB | 04.04.2021 10:13:26

Sosiale forhold: Etter en kraftig nedgang i antall vigsler i fjor, da flere måtte avlyse eller utsette bryllupet på grunn av koronaviruset, kunne man kanskje vente seg en opphopning av par som ville gifte seg i år, men foreløpig er det lite som tyder på en bryllupsboom til våren og sommeren. Snarere tvert imot.

Tall fra Skattetaten, der alle par som skal gifte seg, må søke om prøvingsattest først, viser en foreløpig nedgang på 29 prosent i antall søknader i perioden 1. januar til 14. mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Disse attestene er gyldige i fire måneder.

Elin Schjellerud Imsland er avdelingsdirektør i Skatteetaten og leder for Folkeregistret.

– Vi antar at en god del av søknadene om prøvingsattest fra februar 2020 ikke har endt opp med vigsel, og at flere av disse kommer til å søke på nytt etterhvert. Vi tror også at vi vil se en økning i søknader om prøvingsattester når det åpnes for å arrangere større selskaper.

Hvis man ikke får gjennomført bryllupet innen gyldighetstiden, må det søkes på nytt om attest senest fire uker før ny vigselsdato.

Nedgangen i kirkebryllup var på hele 33 prosent og for utenlandsbryllup var den på 34 prosent. Borgerlige viglser hadde minst nedgang, med 6,4 prosent, mens andre tros- og livssynssamfunn hadde 12 prosent nedgang. Dette var også første år borgerlige vigsler utgjorde over halvparten av det totale antallet vielser.

Det foreligger ingen løpende oversikt over antall borgerlige og kirkelige vigsler i Norge. En sjekkrunde med landets bispedømmer viser at det kan ligge an til ny nedgang i bryllupstallene for Den norske kirken i år.

Jevnt over er tendensen at det er færre i år enn normalt som bestiller vigsler. Mange av bestillingene er utsettelser fra i fjor. Mange planlagte bryllup er allerede avlyst eller utsatt i år, og det er en klar til tendens til at folk sikrer seg datoer i 2022 nå. Det samme sier Human-Etisk Forbund, som i et normalt år har nærmere 700 vielser, men så langt har 550 planlagt for 2021.

– Samlet sett vil jeg tro året i år kommer til å ligne mer på 2020 enn noe annet. Det er fortsatt en god del som gjennomfører seremonier innenfor rådende smittevernstiltak, men en hel del velger også å utsette seremonien til neste år, sier seremonirådgiver Eivind Eggen.

– Det er en god del brudepar som ligger på været på grunn av smittevernrestriksjoner og antallsbegrensninger. Det samme gjelder for serveringssteder eller festlokaler som må forholde seg til samme smittevernregler og antallsbegresninger, sier konsulent Rannveig Naustvoll i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Det er planlagt 168 vigsler i Trondheim i 2021, men det kommer stadig nye inn, og det gjøres endringer hele veien.

– Siden koronaen virkelig kom, den 12. mars i fjor, har vi hatt endringer og avbestillinger på over 181 vigsler, sier Naustvoll, og sier at rekorden er fem endringer av vigselstidspunkt for ett brudepar.

Kapellan Arnfinn Eng i Ris Menighet i Oslo sier denne store dagen i livet for det store flertallet handler om hele pakka: At de som betyr noe for paret, er med på seremonien og på feiringen man vil ha etterpå.

– Så er det noen som ønsker å være gift og ikke vil vente, og de gifter seg uansett, mens andre er nødt til å gifte seg, for eksempel for å få oppholdstillatelse, sier han.

Fjorårets 16.200 vigsler, en nedgang på 19 prosent fra året før, er det laveste antallet bryllup på nesten 100 år.

I Trondheims 16 menigheter var det per 20. mars kun gjennomført fire vigsler i år, med 26 utsatt på ubestemt tid.

(©NTB)

Flere nyheter: