Menu
Koronapandemien har ført til en nedgang i innleggelser og planlagte behandlinger på norske sykehus, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB

Færre pasienter på sykehusene i fjor

Færre pasienter ble behandlet på sykehus i 2020 enn i 2019. Det gjelder både for dagbehandling, poliklinikk og døgnbehandlinger. Årsaken er koronapandemien.

Av NTB | 13.04.2021 08:34:03

Medisin og helse: Nedgangen har vært størst for planlagte behandlinger, men også øyeblikkelig hjelp er redusert, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På grunn av koronapandemien har sykehusene vært nødt til å prioritere annerledes i 2020, spesielt på grunn av det økte behovet for intensivplasser.

Det har bidratt til en nedgang i antall pasienter på somatiske sykehus på alle omsorgsnivå.

Antall pasienter med døgnopphold har gått ned med 7 prosent, mens antall liggedager har gått ned 11 prosent. Det utgjør 380 000 færre liggedøgn i 2020 sammenlignet med 2019, viser SSBs tall.

Døgnopphold på sykehus inkluderer både planlagte opphold og øyeblikkelig hjelp. I 2020 utgjorde de planlagte døgnoppholdene alene 28 prosent av alle opphold, noe som er en nedgang på 16 prosent fra året før, mens døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har gått ned med 3 prosent.

Tallene viser en nedgang for nesten samtlige diagnosegrupper, men kreftpasienter har hatt en mindre nedgang enn andre grupper.

Planlagt behandling av ulike former for kreftsvulster har gått ned med 8 prosent, mens det for øyeblikkelig hjelp har vært en økning på 11 prosent, melder SSB.

(©NTB)

Flere nyheter: