Menu
ARKIVBILDE: DANIEL DENIAZI

Færre pasienter innlagt på sykehus

​Det har i 2018 vært færre pasienter innlagt på sykehusene i Helse Fonna enn tidligere år, men flere pasienter har fått behandling i poliklinikk og som dagtilbud. 2019 blir krevende økonomisk.

Av Egil M Solberg | 29.11.2018 15:10:36

Sykehus: Dette er en styrt og ønsket utvikling til beste for pasientene, opplyser Helse Fonna i en pressemelding.

Endringen skal gi en mer effektiv drift av sykehusene og har som mål om å redusere ventetiden for pasientene.

Redusert resultatkrav

Styret i Helse Fonna vedtok i dag et budsjett for 2019 som er både stramt og nøkternt. Styret ba administrerende direktør søke Helse Vest om redusert resultatkrav fra 50 til 40 millioner kroner neste år, heter det i meldingen.

– 2019 vil bli et økonomisk krevende år, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen og viser til en reell nedgang i sykehusene sine overføringer og inntekter knyttet til pasientbehandling.

– Det vil i 2019 bli både samdrift av sengeposter og reduksjon i kveldspoliklinikker. Bemanningsplaner skal justeres for å være tilpasset endringer i behandlingen når pasientene går fra døgn- til dagbehandling, sier Svendsen.

Nytt sykehusbygg

I Haugesund vil det bli lagt til rette for endringer for å tilpassa driften til nytt sykehusbygg som står innflyttingsklart sommeren 2021.

Da skal det blant annet tas i bruk ny avdeling for hjerte og lungesyke, ny avdeling for eldremedisin og nytt akuttmottak for fysisk og psykisk syke.

Et splitter nytt laboratorium blir fullautomatisert i nytt bygg.

Innen psykisk helsevern skal behandlingstilbudet styrkes. For kreftpasienter skal det framdeles være rask utredning og behandling.

Investeringer

Det skal i 2019 investeres for nærmere 600 millioner kroner i Helse Fonna.

Hovedtyngden av disse pengene skal brukes på nytt sykehusbygg i Haugesund, men det er og rom for en rekke andre investeringer, heter det i pressemeldingen.

Det skal totalt investeres for 50 millioner kroner i forbindelse med brannsikring på flere av sykehusene, ombygginger og nytt medisinsk teknisk utstyr hvor både utstyr til føde/barsel, dialysemaskiner og nytt simuleringsutstyr står på planen.

Sju millioner kroner skal benyttes til innkjøp av nye ambulanser.

– Det er store investeringer i Helse Fonna de kommende årene som kommer pasientene til gode. Vi har fått lån over statsbudsjettet til å bygge nytt i Haugesund, men vi bruker egne midler til nødvendige oppgraderinger og nytt utstyr både på Stord, Odda og Valen sykehus, seier Svendsen.

Han påpeker at det til en hver tid er årets resultat som er førende for neste års investering.

Flere nyheter: