Menu
I fjor gikk antall beboere i UDIs asylmottak ned til 2.500. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Færre bodde på asylmottak i fjor

Antall beboere i asylmottakene gikk i fjor ned til rundt 2.500. Det er det laveste antallet beboere i mottak siden 1997.

Av NTB | 07.01.2020 13:09:48

Politikk: Det kommer langt færre asylsøkere enn tidligere. I 2019 kom det 2.304 asylsøkere til Norge. Det er også det laveste siden 1997, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

I fjor kom det flest asylsøkere fra Syria, Tyrkia og Eritrea. Det er de samme landene som året før, men da kom det flest fra Tyrkia, ikke Syria.

Som en følge av nedgangen i antall asylsøkere la UDI ned ti mottak i fjor.

75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget, når Dublin-saker og lignende blir holdt utenfor. Dublin-saker er saker der Norge ber et annet europeisk land om å behandle asylsøknader. Inkluderes alle saker, var andelen innvilgelser 61 prosent.

Det kom asylsøkere fra i alt 107 land til Norge i 2019, men fra 75 av disse landene kom det færre enn ti asylsøkere (fra 30 land kom det én asylsøker). Blant landene som det i 2019 kom flest asylsøkere fra, skiller Russland og Albania seg ut med en høy avslagsprosent.

Ved utgangen av året bodde det 2.536 personer i 21 mottak, ned fra 3.621 beboere for ett år siden. Antall enslige mindreårige asylsøkere har sunket fra 159 personer i 2018 til 135 i fjor. I denne kategorien kom det flest fra Afghanistan og Syria.

– Norge har en klart høyere andel innvilgelser enn gjennomsnittet i Europa. Det skyldes sammensetningen av asylsøkere og at vi får færre fra land som ikke har behov for beskyttelse. Ordningen med hurtigbehandling av åpenbart grunnløse søknader er en medvirkende grunn til dette, sier UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

(©NTB)

Flere nyheter: