Menu
Etterspørselen etter arbeidskraft i yrker som har høyere andel kvinner, som innen helse- og omsorg, har vært høyere under koronakrisen. Her på pandemilabben på Ullevål jobber labmedarbeidere med å analysere tusenvis av koronaprøver fra store deler av Oslo og østlandsområdet hver eneste dag. Foto: Heiko Junge / NTB

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under pandemien

Ledigheten har de siste årene vært lavere for kvinner enn menn. Med koronakrisen ble ulikheten større og nå er det 20.000 flere arbeidsledige menn enn kvinner.

Av NTB | 09.03.2021 01:23:15

Medisin og helse: Med nedstengningen i mars 2020 økte ledigheten til 134.000 helt ledige kvinner og 166.000 menn. Det tilsvarte 10 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken, og 11 prosent av den mannlige. Det melder Nav i sitt nettmagasin Memu.

I slutten av februar i år er andelen helt ledige menn på 4,6 prosent. Ledigheten for kvinner 3,9 prosent.

At kvinner kommer noe bedre ut kan ha sammenheng med at flere menn enn kvinner jobber i privat sektor, som er hardest rammet av nedstengningene.

Flere yrker som har høyere andel kvinner, som innen helse- og omsorg, har derimot hatt behov for arbeidskraft under pandemien.

– Anslagene for arbeidsmarkedet tyder på at ledigheten vil være høy også inn i 2022. Vi oppfordrer de som er arbeidsledige, kvinner og menn, til å vurdere om de bør heve kompetansen eller bytte til andre bransjer, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

(©NTB)

Flere nyheter: