Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Færre anmeldte seksuallovbrudd i fjor

Antall anmeldte narkotika- og seksuallovbrudd falt fra 2018 til 2019, mens antall vold- og vinningssaker lå på et stabilt nivå.

Av NTB | 29.01.2020 09:45:31

Kriminalitet og rettsvesen: Antall anmeldte seksuallovbrudd ble redusert med 19,4 prosent fra 2018 til 2019 – fra 8.374 til 6.748 saker. Det viser Politidirektoratets foreløpige straffesakstall for året som gikk.

– I 2017 og 2018 ble det avdekket flere overgrepssaker på nett med svært mange fornærmede. I 2019 er det ikke registrert like mange tilsvarende saker, og vi ser at det er brukt mye tid på å følge opp sakene fra tidligere år i påtalesporet. Dette er trolig en av forklaringene til hvorfor vi ser et såpass tydelig utslag på statistikken, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Mer vold

Anmeldt voldskriminalitet har vokst med 16 prosent siden 2015, men det siste året har økningen vært på en halv prosent til totalt 33.000 saker.

– Selv om økningen i antall voldslovbrudd er beskjeden, er det alvorlig når vi ser på utviklingen fra 2015. Alvorlige voldsforbrytelser er et av politiets prioriterte områder, sier Bjørnland.

Økningen fra 2015 er særlig knyttet til vold, trusler og forulemping av og mot grupper som har et særskilt strafferettslig vern, som politi, helsepersonell og lærere.

Anmeldelser om skadeverk økte med vel 2 prosent til 17.300 saker i 2019.

Færre narkosaker

Totalt ble det anmeldt nesten 311.000 saker i fjor. Rundt en tredel, vel 100.000 saker, er anmeldelser av vinningsforbrytelser. Deretter kommer trafikksaker med 52.000 anmeldelser.

Antall anmeldte narkotikalovbrudd er redusert med 11,3 prosent fra 2018 til 2019 og med nesten 30 prosent siden 2015. I fjor ble det anmeldt 31.320 narkotikasaker. Det er politiet som i praksis anmelder alle slike saker, og et fall i antall saker speiler derfor prioriteringene.

– Tallene må ikke forstås dit hen at politiet nå aksepterer narkotikabruk, understreker politidirektøren.

EMBED START Image – Selv om økningen i antall voldslovbrudd totalt sett er beskjeden, er det alvorlig når vi ser på utviklingen fra 2015. Alvorlige voldsforbrytelser er et av politiets prioriterte områder, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix EMBED END Image

(©NTB)

Anmeldt voldskriminalitet har vokst med 16 prosent siden 2015, men det siste året har økningen vært på en halv prosent til totalt 33.000 saker.

– Selv om økningen i antall voldslovbrudd er beskjeden, er det alvorlig når vi ser på utviklingen fra 2015. Alvorlige voldsforbrytelser er et av politiets prioriterte områder, sier Bjørnland.

Økningen fra 2015 er særlig knyttet til vold, trusler og forulemping av og mot grupper som har et særskilt strafferettslig vern, som politi, helsepersonell og lærere.

Anmeldelser om skadeverk økte med vel 2 prosent til 17.300 saker i 2019.

Færre narkosaker

Totalt ble det anmeldt nesten 311.000 saker i fjor. Rundt en tredel, vel 100.000 saker, er anmeldelser av vinningsforbrytelser. Deretter kommer trafikksaker med 52.000 anmeldelser.

Antall anmeldte narkotikalovbrudd er redusert med 11,3 prosent fra 2018 til 2019 og med nesten 30 prosent siden 2015. I fjor ble det anmeldt 31.320 narkotikasaker. Det er politiet som i praksis anmelder alle slike saker, og et fall i antall saker speiler derfor prioriteringene.

– Tallene må ikke forstås dit hen at politiet nå aksepterer narkotikabruk, understreker politidirektøren.

EMBED START Image – Selv om økningen i antall voldslovbrudd totalt sett er beskjeden, er det alvorlig når vi ser på utviklingen fra 2015. Alvorlige voldsforbrytelser er et av politiets prioriterte områder, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix EMBED END Image

(©NTB)

Flere nyheter: